Támogatáskezelői, ügyviteli képzések

Cégcsoportunk 2011. óta foglalkozik közreműködőként TAO programok szakértői támogatásával, az adminisztratív hibákból és információhiányból eredő pénzügyi kockázatok kezelésével, beruházások menedzsmentjével és többfeles finanszírozásból gazdálkodó sportszervezetek szakértői támogatásával.

Több éve dolgozunk azon, hogy együttműködve a jóváhagyó és ellenőrző szervezetekkel emeljük a sportszervezetek ügyviteli-, adminisztratív feladatokat és műszaki projektmenedzsmentet ellátó személyzet tájékozottságát ezen a területen.

A 2024/25-ös támogatási időszaktól lesz lehetőségük elszámolni az ezirányú képzéseket is.

Mivel cégcsoportunk tagja az Expert Express Vezetési Tanácsadó Kft. már 2021. évtől végez a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. szerinti engedélyes – kompetenciafejlesztő – képzéseket, így végre alkalmunk nyílik magas szintű tudásunk és tapasztalatunk átadására a támogatások kezelésének területén is.

A sportcélú támogatások igénylésének és szabályszerű felhasználásának ügyviteli-, adminisztratív és hatékony projektmenedzsmentet biztosító tudás és képesség átadására, fejlesztésére irányuló képzések területén az alábbi engedélyes képzési programjaink lesznek elérhetőek a 2024/25-ös támogatási időszakban:

Képzés megnevezése

Formája

Óraszám

Díjazás

Általános ügyviteliszervezés és sporttámogatás kezelése

E-learning + on-line konzultáció

56

450 000 Ft

Állami sportcélú támogatás kezelése

E-learning + on-line konzultáció

41

430 000 Ft

Sportcélú beruházás menedzsment

E-learning + on-line konzultáció

41

430 000 Ft

Produktivitás támogatás kezelése

E-learning + on-line konzultáció

36

370 000 Ft

NB-s finanszírozás kezelése

E-learning + on-line konzultáció

36

370 000 Ft

Licence ügyintézés

E-learning + on-line konzultáció

36

370 000 Ft

Látvány-csapatsport támogatás kezelése

E-learning + on-line konzultáció

36

370 000 Ft

Az engedély által állami támogatás terhére is elszámolhatóak ezek a képzések és tárgyiadómentes kategóriába esnek.

Szakmai képzéseket kihelyezetten egy adott sportszervezetnél egyedi kérésre is lebonyolítunk. ebben az esetben a képzés tartalmát és kereteit azonosítva egyedi képzési programra nyújtunk be engedélyt, mely alkalmassá teszi arra, hogy a jóváhagyó szervezet benyújtás vagy módosítás keretében jóváhagyja és így biztosítottá válik annak elszámolhatósága.