Díjazás

MENNYIBE KERÜL AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS A SPORTSZERVEZETNEK?

Az általunk nyújtott szolgáltatás a sportszervezet által igénybe vett támogatásból, illetve annak egy részéből elszámolható. Díjazásunk a szolgáltatás tartalmához az alábbiak szerint igazodik:

Látvány-csapatsport támogatási rendszere esetében Átfogó Tanácsadási Szolgáltatás keretében a pénzügyileg teljesült támogatás 2%-a a szerződésben meghatározott minimáldíjak mellett. A szerződésminta megküldése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.

Átfogó Tanácsadási Szolgáltatás esetében az alábbi feladatokat látjuk el:

 • Kezeljük az Elektronikus Kérelmi Rendszer (EKR) Felületét, rendszeresen ellenőrizzük az ott megjelenő információkat.

 • Rendszeres státuszjelentést küldünk az elszámolható tételekről (negyedévente, havonta, hetente a projekt bonyolultságától függően).

 • Körlevelekben értesítjük a határidős feladatokról, új információkról.

 • Szakértői tanácsadást nyújtunk a rendszer előnyeiről, aktuális szabályairól, az elszámolhatósági szabályokról.

 • Az elszámoló táblázatokat beállítjuk, megállapodástól függően a megküldött számlatest alapján naprakész nyilvántartást vezetünk, a számszaki eltéréseket visszajelezzük.

 • A szükséges alátámasztásokhoz mintákat küldünk, megállapodástól függően azok minőségi és mennyiségi megfelelését ellenőrizzük.

 • Támogatjuk a benyújtáshoz, kérelemkiegészítéshez, felfüggesztéshez, módosításokhoz, hiánypótlásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, hosszabbításokhoz, elszámolásokhoz kapcsolódó feladatok szakszerű ellátásában.

 • Támogatjuk a kiegészítő támogatás felhasználását és a más támogatási rendszerekkel való összhang megteremtését.

 • Korábbi – nem általunk kezelt programok – hiánypótlásában, visszafizetési előírás esetén azok csökkentésében, méltányossági kérelmek benyújtásában támogatjuk.

 • Szorosan együttműködünk más szakemberekkel, könyvelővel, könyvvizsgálóval, jogi képviselővel adótanácsadóval.

 • Ellenőri szemlélettel előzetes ellenőrzést végzünk, ezzel csökkentve a visszafizetés kockázatát.

 • Beruházások ügyfél oldali projekt menedzsmentjét vállaljuk műszaki, jogi, közbeszerzési, adótanácsadói támogatással.

 • Felkészítjük és jelenléttel támogatjuk a hatósági ellenőrzéseket pl. ÁSZ.

https://sportfejlesztes.hu/kapcsolat/

Elektronikus Tanácsadási szolgáltatás havi 20.000 Ft + ÁFA előfizetési díj esetén függetlenül a sportágak és a projektek számától vállaljuk, hogy

 • körlevélben tájékoztatjuk a határidőkről, jogszabályváltozásokról, egyéb fontos információkról,

 • átadjuk az elszámolásokhoz szükséges mintadokumentumokat,

 • telefonon vagy on-line formában tanácsadói támogatást nyújtunk.

A szerződésminta megküldése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.

https://sportfejlesztes.hu/kapcsolat/

Kockázatcsökkentés, eseti feladatok ellátását egyedi megbízás keretében vállaljuk.

A Sportfejlesztési Programok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás szabálytalan felhasználása esetén 50%-os büntető kamattal és jegybanki alapkamattal növelt visszafizetési kötelezettség terheli a sportszervezetet. A szabályok rendszeres változása és az adminisztratív erőforrás hiánya emeli a visszafizetés kockázatát, ezért érdemes szakértői támogatás által biztosítani a sportszervezet pénzügyi- és jogbiztonságát.

Egyedi megbízás keretében támogatjuk a korábbi hibákból adódó hiánypótlásokat, a visszafizetési kockázatok csökkentésében közreműködünk, pl.:

 • a Sportfejlesztés Program kezelésében való elmaradások, visszafizetések rendezésében való közreműködés,

 • elnökségváltás vagy tulajdonosváltás esetén az átadás-átvétel előkészítése,

 • hatósági ellenőrzésekre való felkészítés, személyes jelenlét biztosítása (pl. helyszíni ellenőrzés, ÁSZ vizsgálat)

 • részfeladatok vállalása (pl. csak elszámolás).

Az egyedi ajánlat egyeztetése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.

https://sportfejlesztes.hu/kapcsolat/

Többfeles finanszírozás rendszer összehangolt szakmai és adminisztratív támogatását egyedi megbízás keretében, jellemzően havi díj ellenében vállaljuk.

Az egyedi ajánlat egyeztetése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.

https://sportfejlesztes.hu/kapcsolat/