A Kormány döntése értelmében 2011. július 1.-től lehetőség nyílik arra, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy jelentős részét ne a központi költségvetésbe fizessék be, hanem egy általuk megnevezett csapatsportág finanszírozására fordítsák. A látvány-csapatsport támogatás rendszerében a labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, jégkorong, röplabda sportágak kaptak lehetőséget.

A támogatás felhasználásának számos területe van, az alábbi főbb jogcímekre adható be sportfejlesztés program és használható fel támogatás

 • utánpótlás-nevelés fejlesztése (pl. sportszerek, sportruházat, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése, személyszállítási költségek, nevezési-, versenyeztetési költségek, verseny- és játékengedélyek költsége, edzőtáborozás, szállás – étkezés költségei, pálya-, terembérleti költségek, sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai)
 • személyi jellegű ráfordítások (pl. edzők, egyéb sportszakmai segítők számának növelése)
 • képzéssel összefüggő feladatok (pl. tanfolyamok, licencek, kurzusok, tréningek stb.)
 • versenyeztetéssel összefüggő költségek, melyek kizárólag a szövetségen keresztül vehetők igénybe és kizárólag amatőr sportszervezetek számára hívatók le (pl. versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja, az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díj, stb.)
 • tárgyi eszköz beruházás, felújítás (pl. tárgyi eszköznek minősülő sporteszközök, szállítóeszközök, öltöző felújítás, építés, világítás bevezetése, korszerűsítése, pályaépítés, stb.)
 • biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztése (pl. beléptetés, tűzvédelmi, balesetvédelmi rendszerek fejlesztése stb.) a vonatkozó jogszabály szerint,
 • üzemeltetés (saját üzemeltetésében lévő sportcélú ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek)

A támogatás igénybevételének számos jogi/adminisztratív és szakmai feltétele van, amely adott esetben probléma elé állíthatja a sportszervezetet.

Szakértői csoportunk arra vállalkozik, hogy ezeket az adminisztrációs terheket levegyük a vezetők válláról, így Önnek kizárólag azzal kell foglalkoznia, amihez a legjobban ért, a klub irányításával.

MIBEN TUDUNK ÖNÖKNEK SEGÍTENI?
 • Segítünk Önöknek a támogatás alapfeltételeként előírt sportfejlesztési program és az ahhoz kapcsolódó költségterv összeállításában, tájékoztatjuk az elszámolható költségek köréről, a határidőkről, az eljárás menetéről, az ellenőrzések rendjéről.
 • Elvégezzük Önök helyett a programhoz kapcsolódó olyan adminisztratív feladatokat (kérelem benyújtásától a program lezárásáig), amely nem tartozik a sportszervezet közvetlen felelősségi körébe (pl. táblázatok vezetése, számszaki ellenőrzés, EKR rendszer kezelése).
 • Támogatjuk a kötelező előrehaladási jelentések, zárójelentés, elszámolás elkészítését. Támogatjuk továbbá könyvelésüket a pénzügy technikai megoldások terén.
 • Biztosítjuk a többfeles finanszírozások közti összhang megteremtését (akadémia, állami, önkormányzati, NB-s, produktivitás).
 • Segítünk Önöknek olyan gazdasági társaság megkeresésében, amelynek szeretné a társasági adóját ezzel a támogatással csökkenteniTájékoztatjuk a gazdasági társaságokat a szükséges információkról, szabályokról.
A BENYÚJTÁS, ELJÁRÁS FOLYAMATA

Az adott látványsportra vonatkozó egyedi információk a sportági szakszövetségek weblapjánérhetőek el.

Amennyiben sportszervezete még nem vett részt ebben a programban, meg kell győződnie arról, hogy sportszervezet megfelel-e a jogszabályi követelményeknek:

a szakszövetség, a tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola, továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület.

A támogatási folyamat adminisztrációja Elektronikus Kérelmi Rendszerben (EKR) zajlik, melyhez elektronikus aláírást biztosító felhőalapú tanúsítvány igénylésre van szüksége. Az ezzel kapcsolatos információkat a hasznos linkeknél találja.

http://www.netlock.hu/nsr/ealairasregisztracio

Az Elektronikus Kérelmi Rendszer kezelését és a tanúsítvány igénylését szerződéses keretek között támogatjuk.

Figyelem! Ha az Ön sportszervezete több látványsportban érintett, külön projektként kell kezelnie.

A támogatás igénylésének és felhasználásának lépései:

 1. Sportfejlesztési Program és az ahhoz kapcsolódó költségvetési program benyújtása
 2. Kérelemhez kapcsolódó hiánypótlások kezelése
 3. Jóváhagyást követően a támogatók megkeresése, támogatási igazolások kiállítása
 4. A Sportfejlesztési Program felhasználásához igazodó módosítása.
 5. Szakmai program megvalósítása, feltételeknek való megfelelés támogatási időszak alatti igazolása, előrehaladási jelentések benyújtása.
 6. Elszámolás benyújtása, hiánypótlások kezelése.

További részletes információkat a hasznos linkek oldalunkon talál.